Historie

 

1920

Na místě, kde dnes stojí Palác Fénix, byly již ve 14. století vystavěny 3 objekty. V 30. letech 19. století na stejném místě byly postaveny 2 dvoupatrové domy s klasicistní fasádou, které zde stály až do roku 1927. Tento rok je jejich majitel pan Klubala prodal vídeňské „Životní pojišťovací společnosti Fénix“. Současný název má tedy původ již od počátku 20. století. Dne 19.02.1927 vydal Magistrát hlavního města Prahy společnosti „Fénix“ souhlas s demolicí a 12.02.1928 stavební povolení na stavbu jediné budovy.

Hlavními autory současné podoby Paláce Fénix byli v roce 1927 prof. Ing. arch. Josef Gočár a Ing. arch. Bedřich Ehrmann. Jejich spoluprací vzniklo dílo, které se stalo typickým představitelem funkcionalismu v Čechách. Statický výpočet a návrh nosného systému zpracoval profesor vídeňské techniky Nowak, výkresy výztuže a tvaru konstrukcí Ing. Franke. V pasáži uvnitř budovy se nachází nádherná barevná mozaika s vyobrazením krásných žen, jejímž autorem je známý český malíř R. Kremlička.

1931

Již 20.06.1929 byla kolaudována 1. fáze výstavby, ihned po kolaudaci však stavba pokračovala realizací podstatných změn (posunutí schodiště v traktu Václavské náměstí kvůli umístění výtahů, zastřešení atria, vybudování markýz v ulicích Krakovská a Ve Smečkách, výlohy obchodů a další). Závěrečná kolaudace byla uskutečněna 12.02.1930.

1981

Přes rušivé zásahy, které od roku 1938 byly provedeny v dispozici budovy i ve využívání některých částí objektu nedošlo nikdy ke změnám na fasádě objektu ani na nosném skeletu. Ve spolupráci s architekty a orgány pražské památkové péče byly veškeré opravy prováděny citlivě k interiéru a ke konstrukci budovy. Díky své architektonické hodnotě byl Palác Fénix zařazen mezi státní nemovité památky pod č.j. 1140/2289.

SOUČASNOST

Palác Fénix se nachází v samém srdci Prahy a nabízí exkluzivní spojení kanceláří a obchodní pasáže, ve které naleznete i kulturní vyžití. Umístění na Václavském náměstí, historie budovy a vysoká kvalita služeb dokonale pokrývá nároky na luxusní pracovní prostředí pro Vaši společnost.

Palác Fénix má 3 podzemní a 8 nadzemních podlaží, nosný systém tvoří železobetonový monolitický skelet, atrium je zastřešeno ocelovou prosklenou konstrukcí z příčných příhradových vazníků s podélnými nosníky pro střešní sklo a sklo podhledu. Statické řešení je provedeno s mimořádnou technickou invencí s využitím nejnovějších poznatků ve své době. Použití Vierendelova nosníku je unikátním řešením a znamenalo, že sál kina (současného divadla) pro 600 osob nemá žádné sloupy.